Integritetspolicy

Inledning

Den här integritetspolicyn beskriver hur Kravallapa behandlar dina personuppgifter. Den gäller när du på något sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person- tex namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Hanna Svensson ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får Kravallapa tag på dina personuppgifter?

När du ingår avtal med oss eller på annat sätt har kontakt med oss och själv lämnar dina uppgifter.

Varför behandlar Kravallapa uppgifter om dig?

För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund. Kontrakt och fakturor arkiveras enligt lag, konversation på mail och messenger sparas för framtida kontakt.

När har Kravallapa rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot
dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och förordningar

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används enbart av behörig personal på Kravallapa. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av lagkrav, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Kravallapa sparar dina personuppgifter tills dess att du aktivt väljer att ta bort dina uppgifter. Detta gör du genom att skicka ett mejl till hanna@kravallapa.se.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Kravallapa värnar om din integritet, varför vi ständigt arbetar med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.

Nedan beskrivs varje rättighet:

  • Rätt till tillgång: På Kravallapa är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.
  • Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Kravallapa raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Kravallapa inte att kunna radera dina personuppgifter, i de fall då vi måste uppfylla andra lagar och krav som ställs på vår verksamhet.
  • Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Kravallapa.

 

När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.kravallapa.se

Den här integritetspolicyn gäller från och med 2019-01-09