Allmänna villkor

Genom att du bokar och köper kurser eller tjänster via Kravallapa AB, binder du dig till följande villkor.

1. Bokning
Din bokning är bindande och får ej heller överlåtas.

2. Betalning
Betalning för kurser och vissa tjänster sker i samband med anmälan via Stripe. Vid faktura tillkommer en avgift om 59 kr. Vid behov av specificerat kvitto på din betalning (av faktura) skickar du ditt namn, adress och personnummer i ett e-postmeddelande till hanna@kravallapa.se. Ingen återbetalning sker ifall du inte har möjlighet att fullfölja.

3. Åldersgräns
Du måste vara över 18 år för att nyttja mina tjänster – med målsmans skriftliga medgivande och betalningsansvar så kan du anmäla dig om du fyllt 16 år. Vid lägre ålder kan deltagande vid kurser endast ske i sällskap av målsman.

4. Ansvar
Kravallapa AB kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av att dina inloggningsuppgifter kommer i orätta händer. Däremot kan du hållas ansvarig för förlust eller skada som eventuellt åsamkas Kravallapa AB om någon obehörig använder dina inloggningsuppgifter.

5. Garanti och resultat
Kravallapa AB baserar sina rekommendationer på praktisk erfarenhet och vetenskaplig forskning. Kravallapa AB lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar. Du ansvarar för att lägga ner både tid och engagemang för att lyckas.

6. Ångerrätt
Enligt distansköplagen har du 14 dagars ångerrätt. Rätten att ångra din anmälan eller köp gäller enbart om inte tjänsten påbörjats. Meddelande om utövande av ångerrätt skickas via e-post till hanna@kravallapa.se så snart som möjligt. Eventuell återbetalning sker inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej.

7. Personuppgifter
Du ansvarar för att lämna sanna uppgifter om dig själv. Genom att anmäla dig så förbinder du dig samtidigt till att lämna korrekta uppgifter. Om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela Kravallapa AB om detta. Genom att anmäla dig så samtycker du till att Kravallapa AB kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från Kravallapa AB eller samarbetspartner. Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Integritetspolicyn.

11. Dokumentation och marknadsföring
Kravallapa AB kan komma att fotografera, spela in ljud samt filma. Dessa kan komma att användas vid marknadsföring av kurser och tjänster. Vill du inte förekomma på några bilder, höras i en ljudfil eller synas på filmer meddela oss detta via e-post till hanna@kravallapa.se.

12. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Senast uppdaterad: maj 2021

Prenumerera på nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med våra senaste nyheter, få exklusiva erbjudanden och mer.