fbpx

Så har högkänsligheten påverkat mig på jobbet

Publicerat utav

I större delen av mitt yrkesliv har jag upplevt att jag haft som ett sjätte sinne för att känna in andra människor och miljöer. Jag har läst mellan raderna och lagt märke till detaljer som gått många andra förbi. Jag har haft lätt för att fånga upp varningssignaler och därigenom förutse konsekvenser av mönster som fortplantat sig i organisationen.

Runt 2017 kom jag i kontakt med personlighetsdraget högkänslighet, eller sensorisk bearbetningskänslighet som är det vetenskapliga namnet. Jag hade hört talas om detta redan några år innan när jag läste i en artikel i Svenska dagbladet om att högkänsliga pejlar in vågor i luften, men då tyckte jag att det var något av det fånigaste jag hört. Den här gången blev jag mer nyfiken och började utforska ämnet djupare. Jag insåg ganska snart att det här stämde ju in på mig. Det var ju svaret på varför jag så ofta upplevde att jag såg vad andra inte såg och att jag hörde vad andra inte hörde! Det var också svaret på varför jag ofta kände mig fullständigt dränerad på energi efter en dag på kontoret och kände stort behov att jobba hemifrån då och då utan sociala kontakter.

Vad är egentligen högkänslighet?

Enligt psykologen och forskaren Elaine Aron är 15-20% av alla människor och djur högkänsliga vilket betyder att de har ett nervsystem som är känsligare än genomsnittet. I praktiken innebär det att dessa individer är mer uppmärksamma på sin omgivning, sina känslor och sina medmänniskor.  De känner av stämningar och lägger märke till detaljer som ofta går andra helt förbi.

Evolutionsforskare menar att högkänsliga individer har spelat en avgörande roll för människans överlevnad. Dels eftersom de med sin  begåvning bidragit till att hålla ihop gruppen och dels för att de intuitivt kunnat hjälpa gruppen att undvika risker och faror genom att förutspå t ex snabba väderomslag eller förekomst av farliga rovdjur.

Rent neurologiskt tycks högkänslighet bero på ett större antal spegelneuroner än genomsnittet. Spegelneuroner är relativt nyupptäckta och något som det forskas intensivt på. Men vad vi redan idag kan se är att dessa spelar en stor roll för vår förmåga att känna med andra människor.

Så har högkänsligheten påverkat mig på jobbet

När jag tittar tillbaka i backspegeln så ser jag tydligt att högkänsligheten är en begåvning som jag har haft stor nytta av på jobbet. Under alla mina år som chef och ledare har det varit guld värt att intuitivt kunna läsa av människor och stämningar. Det har hjälpt mig att bygga tillitsfulla relationer till mina medarbetare och att anpassa mitt ledarskap. Det har också hjälpt mig att sätta samman effektiva grupper och att se det unika i varje individ. Ur det perspektivet är högkänsligheten verkligen en superkraft.

Men det har också varit en stor utmaning att för mig att vara högkänslig i tuffa prestationsinriktade miljöer med många vassa armbågar, mycket prestige och inte alltid så stort utrymme för empati eller intresse för människor. Jag har ofta känt mig annorlunda och fel. Och tempot har många gånger varit väldigt rasande högt med många sociala kontakter och begränsade möjligheter till pauser för återhämtning och reflektion. Sådant som vi högkänsliga måste vara extra noga med för att kunna leverera på topp.

 

Om du vill läsa mer om högkänslighet eller ta reda på om du också är högkänslig så finns det massor av information att hämta hos Sveriges Förening för Högkänsliga. Och har du frågor eller funderingar kring hur du hanterar din egen eller någon i din närhets högkänslighet är du förstås alltid välkommen att höra av dig till mig!

Kategori: , , ,