fbpx

Den högkänslige ledarens superkrafter

Publicerat utav

Det är ingen slump att många högkänsliga människor ofta väljer att jobba med människor. Det ligger i sakens natur. En hel del väljer att arbeta som chef eller ledare vilket är ett särskilt lyckat val eftersom den högkänsliga begåvningen för med sig en rad fördelar som är särskilt viktiga i en ledande roll. I den här artikeln tänkte jag lista några av de viktigaste enligt min erfarenhet.

Förmågan att lyssna aktivt

Aktivt lyssnande är den djupaste formen av lyssnande där du med hjälp av din intuition och alla dina sinnen även lägger märke till saker som tonläge, kroppsspråk och intensitet i det som sägs. Effekten blir att personen som blir lyssnad till känner ökad tillit och upplever en känsla av samhörighet.

Eftersom högkänsliga personer inte bara har en motorväg mellan intuitionen och den logiska hjärnan utan dessutom förmågan att bearbeta sinnesintryck på ett djupare plan än de flesta andra har de en naturlig fallenhet för just aktivt lyssnande. En egenskap som är guld värd för varje ledare och som kan vara utmanade att lära sig för någon som inte är så väl förankrad i sitt känsloliv.

Ständigt i utveckling

En högkänslig person har en medfödd begåvning att vara extra uppmärksam på risker och problem som rör både dem själva och dess omgivning. Dessutom är den högkänsliga hjärnan van att processa stora mängder av intryck på djupet. Högkänsliga ledare har därför ofta lätt för att upptäcka både förbättringspotential och utmaningar i organisationen eller hos enskilda medarbetare. Även det är förmågor som är att betrakta som superkrafter för vilken ledare som helst.

Samarbetsförmåga

Studier visar att högkänsliga människor är mer samvetsgranna, omsorgsfulla och ansvarstagande än genomsnittet. Med sin stora empatiska förmåga har de lätt att leva sig in i andra situation och är ofta uppskattade kolleger som ställer upp för gruppen, ser till att alla får möjlighet att ta plats och mår bra. Egenskaper som är åtråvärda för alla som vill vara en god kollega men kanske särskilt viktigt för ledaren som vill bygga en sund och hållbar arbetsplatskultur.

Den här artikeln är nummer två av tre i en serie om högkänslighet på jobbet. Den första artikeln handlade om hur högkänsligheten har påverkat mig på jobbet och du hittar den här

Kategori: , , , ,